تسلیم شو تا پیروز شوی

شعار تسلیم شو تا پیروز شوی.چیزی بود که مرتب به گوش من میرسیددر ابتدا برای این که مسیر بهبودی رو دنبال کنم می بایست که دست از اراده شخصی خودم بردارم وتسلیم پیشنهادات و فرامین انجمن بشم خوب این کار نیاز به اقرار کردن بود من می بایست به شکست خودم در برابر اعتیادم اقرار میکردم که در برابر اون عاجزم وزندگیم غیر قابل اداره شده است که در واقع زندگی من نشانگر این مسئله بود وخود دلیل و مدرکی محکم برای به اثبات رسوندن اینکه من شکست خوردم وبه تنهایی نمیتونم زندگیم و اداره کنم در واقع حضور من در انجمن نشانگر این بود که من  مشکل دارم وباید دست به دامن دوستان و برنامه بشم اقرار صادقانه من میتونست من و به پذیرش این مسئله برسونه که راهی بجز دنبال کردن بهبودی بعنوان راه حل ندارم .من می بایست تسلیمم رو به عمل میگذاشتم از طریق عمل کردن به آنچه که برنامه و راهنما به من پیشنهاد میکردن . تسلیم بی قید و شرط : هر چه به صلاحم بود گفتم چشم ودیگه عذر و بهونه نیووردم و عینا همون رو انجام دادم برای من که یک عمر خودمحور بودم سخت بود اما به خاطر بهبودیم خودم و وفق دادم .استفاده از تجربه دوستان بهبودی و راهنما باعث میشد که من اشتباهات اونا رو تکرار نکنم یه شب راهنمام  برای اولین جلسه قدم قرا ر گذاشت که من باید میرفتم وبهبودیم و دنبال میکردم البته من تنها نبودم جلسه قدم ما یک جلسه 5 نفره بود  فردای اون روز لحظه شماری میکردم که هرچه زودتر ساعت شروع جلسه برسه و من برم راهنمام رو ببینم . ساعت 7 شب بود که اولین جلسه رو شروع کردیم یادش بخیر چه روزایی بود ابتداء راهنما با خواندن دعای آرامش جلسه رو شروع کرد وبعد از اینکه چه مسیری رو میخوایم دنبال کنیم وچه هدفی داریم صحبت کرد  ادامه در پیامهی بعدی ..                                                                                                                                                                                

/ 1 نظر / 27 بازدید
مجید

اینکه آدم برای رسیدن به بهبودی ، دست از جنگیدن و مقاومت برداره و بگه عجز و ناتوانی خودش اقرار کنه واقعا جزء پارادوکسهای برنامه بهبودیه و عجیب و غریبه . من همیشه فکر می کردم خودم میتونم از عهده بیماری و نواقصم بر بیام و همیشه فکر می کردم آدم نباید اظهار عجز و ناتوانی کنه . محمود جان ممنون که می نویسی . خدا قوت .