مشارکت

بنام خداوند بخشنده مهربان. خدایکه پاک و منزه است . خداپا تو را سپاس بخاطر همه چیز   بخاطر امروزیکه  مواد مخدر تو زندگیم نقشی نداره و دیگه نیازی ندارم آواره کوچه و خیابون باشم برای تهیه و مصرف مواد مخدر خدایا چگونه میتونم از لطف و احسانی که به من داشتی تشکر کنم . ای عزیز با عزت وای عاشق و مهربان تورا سپاس .خدایا به من قدرت و شهامت پاک زیستن و خدمتگزار بودن رو عنایت کن . و مرا در زمره بندگان خویش قرارده که مسیر درست زندگی را دنبال کنم.مسیری که رضایت وخوشنودی تو رو در پیش داشته باشه . پروردگارا مرا مورد حمایت وراهنمایی خویش قرارده تا از آن طریق بتوانم مسیر بهبودی را دنبال کنم . خدایا به من نشان بده که چگونه زندگی کنم و ارتباط برقرار کنم که همه در جهت خواست و اراده تو قرار گیرد. امروز از نعمتهای فراوانی برخوردارم. از جمله حظور خداوند در زندگیم. داشتن خانواده خوب . داشتن دوستان خوب. داشتن شغل خوب. وداشتن سرمایه های درونی از جمله اعتماد بنفس. ایمان . انگیزه.  آرامش . تجربه کردن احساسهای خوب و پاک . زنده شدن احساس و عواطف سرزندگی و شادابی . خویشتن پذیری . پذیرش دیگران. فروتنی. و خیلی چیزای دیگه که بیان کردن اونا نا توانم . در پایان از خداوند میخواهم که همان طور که به من کمک کرد که مسیر بهبودی رو دنبال کنم به همدردهایم کمک کند

/ 0 نظر / 12 بازدید