سپاسگزاری از خداوند

بنام خداوندعاشق بنده نواز . خدایی که عاشق بنده هاشه و اونا رو دوست داره واز رگ گردن به اونا نزدیکتره ای خدای مهربون میدونم که ما  بنده هات و فراموش نمیکنی و همیشه با مائی و شاهد وناظر اعمال ما هستی و از پیدا ونهان ما آگاهی خدایا شایستگی بندگی روبه من عنایت کن تا در زمره بنده های موئمنت قرار گیرم و به من لیاقت خدمتگزاری رو عنایت کن خدایا امروزم را سر شار از خیر و برکت کن تا بتوانم از آن توشه ای جمع کنم برای روزی که مرا فرا میخوانی میدانم که در آن روز تنها پشتوانه و تکیه گاهم و چشم امیدم به همان توشه ای است که در روزهای هوشیاری ذخیره کرده ام . باور دارم که برای حرکت کردن در مسیر درستی که آن را صراط مستقیم خواندی لیاقت وشایستگی میخواهد و قدرت وتوان روحانی پس مرا از آن چه نیاز است بی نیاز کن ومرا برای خادمیت خود برگزین که جز تو حقیتی نیست . تو را سپاس بخاطر همه چیز

/ 1 نظر / 47 بازدید
مجید

حاجی جون سلام،خدا قوت الهی آمین . دعات خیلی زیبا بود .التماس دعا[گل][گل]